Onze diensten

Afhankelijk van jouw noden en wensen hanteren we bij Mediaplanners verschillende methodes. Dit kan gaan van enkele losse, sporadische advertenties tot een uitgebreide project- of camapgneplanning op langere termijn. 

 

Marketing is als een puzzel. Bepaalde stukjes liggen al op de juiste plaats en kunnen door eigen medewerkers ingevuld worden. Het vervolmaken van de puzzel vereist bijkomende expertise. Die kennis en ervaring biedt Mediaplanners. Op basis van de marketingdoelstellingen en de bestaande noden, werken wij een traject uit op maat van jouw bedrijf of organisatie. 

Methode 1: Adverteren op online en offline kanalen en sociale media

Deze methode is aangewezen bij sporadische of losse advertentiecampagnes. Hierbij boeken onze mediaplanners de ruimte in de meest aangewezen media en onderhandelen ze met de uitgever om de beste prijsvoorwaarden te bekomen. De productie wordt uitgevoerd met oog op de te bereiken doelstellingen en doelgroepen. We adviseren hierbij met betrekking tot het gebruik van de media, de inhoud van de boodschap en de afstemming tussen de ingezette kanalen.

Methode 2: Campagneplanning

Voor uitgebreidere acties die over een langere periode lopen of die waarbij op korte termijn een grote return nodig is, wordt een campagneplanning uitgewerkt. We bepalen de meest ideale mediamix met oog op de doelstellingen en doelgroepen. We houden rekening met het beschikbare budget en zorgen voor een optimale return. De inhoudelijke en vormelijke afstemming in combinatie met een uitgekiende planning, zorgen voor een versterkend effect.

Methode 3: Mediaplanning

Voor meer efficiëntie op vlak van marketing is een visie en strategie op langere termijn noodzakelijk. Met behulp van een mediaplanning over 6 of 12 maanden, wordt het beschikbare budget gespreid over de voorziene periode. Volgens een uitgekiende marketingstrategie worden de in te zetten kanalen bepaald en budgettair ingepland. Een nauwkeurige projectplanning zorgt voor de tijdige uitvoering en vormt de basis voor de evaluatie en bijsturing. Op deze manier bekom je een constant verbetertraject op middellange en lange termijn.

Mediaplanning in 6 stappen

De opstart, implementatie en uitvoering verloopt in verschillende stappen. Klik op een fase voor meer informatie.

  1. Marketingstrategie
  2. Budgetplanning
  3. Projectplanning
  4. Coördinatie
  5. Productie
  6. Evaluatie

Klaar om te starten? Contacteer ons dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!